Enligt djurskyddslagen ska ett djur som är skadat, sjukt eller visar tecken på ohälsa snarast ges nödvändig vård. Om inte en veterinär kan hjälpa till måste djuret avlivas omedelbart.

Lagen varken förbjuder eller kräver särskilda skäl för avlivning av friska djur.