Jag har alltidvelat sett mera aktuella artister än

äldre herrar som spelar trumpet och sjunger jazz