Vad är åldersdiabetes?

Vid typ åldersdiabetes, som även heter typ 2-diabetes, är förmågan att producera insulin inte helt borta men mängden insulin räcker inte för kroppens behov.

 

  Hur vanligt är det?

Ungefär 300 000 svenskar, eller tre-fyra procent av befolkningen, har typ 2-diabetes. Många har dessutom sjukdomen utan att de vet om det.

 

  Varför får man åldersdiabetes?

Levnadsvanorna spelar dessutom stor roll - mat, övervikt och stillasittande har betydelse för uppkomsten, och det finns dessutom en stark ärftlighetsfaktor. De flesta personer som har typ 2-diabetes är överviktiga.

 

  Vilka är symtomen?

Ökad törst, stora urinmängder och trötthet är symtom på begynnande diabetes.

 

  Hur ser behandlingen ut?

För var tredje diabetiker räcker det med bättre matvanor, motion och viktminskning. De övriga två tredjedelarna behöver tabletter eller injektioner.

 

Källa: Svenska Diabetesförbundet, www.diabetes.se