Livets ord är en kristen församling som grundades i Uppsala 1983 av pastor Ulf Ekman.

Församlingen har drygt 2 000 medlemmar.

Livets ord har kritiserats för extrema evangelisationsformer, auktoritär styrning och obarmhärtig syn på sjukdom och fattigdom.

Medlemmar anser att allt ont kommer från djävulen.

Bara de som är frälsta anses få evigt liv i himlen.

Hård kritik har riktats mot Livets ord från anhörigföreningar som FRI, Föreningen rädda individen.