Den vanliga momsen ligger på 25 procent.

Vissa delar av kultursektorn har dock undantagits från 25 procentsnivån.

Konstnärers försäljning av egen konst ligger på 12 procents moms.

För biljetter till konserter, cirkus, biografer, teater, balett, djurpark och opera gäller 6 procents moms.

För danstillställningar och restaurangunderhållning gäller dock 25 procents moms, vilket fått svenska dansband att rasa mot att de inte räknas som kultur.