Låt föräldraledigheten vara fri – det finns inte en familjemodell som passar för alla