Namn:Fredrik Sahlin.

Ålder: 41.

Yrke: Journalist och filmkritiker.

Familj: Tvillingarna Leo och William, 9 år. Separerad från tvillingarnas mamma och sambo med Hanna.