Kvinnor

1 Vi hade olika idéer om vad som skulle göras. 43,2 %

2 Min partner lyssnade inte på mina förslag. 15,2 %

3 Min partner var ohändig och gjorde fel. 13,6 %

4 Min partner arbetade inte lika hårt som jag. 10,4 %

5 Vi blev osams om kostnaderna. 7,0 %

Totalt antal röster: 1605

 

Män

1 Vi hade olika idéer om vad som skulle göras. 46,7 %

2 Min partner lyssnade inte på mina förslag. 13,2 %

3 Min partner arbetade inte lika hårt som jag. 11,8 %

4 Min partner var ohändig och gjorde fel. 10,9 %

5 Vi blev osams om kostnaderna. 7,3 %

Totalt antal röster: 1127