Maranata är en kristen frikyrka som bröt sig ur pingströrelsen under ledning av pastor Arne Imsen.

 Den första församlingen startade i Norge 1958, i Sverige 1960.

 Marana'ta! är arameiska och betyder ungefär "Vår herre, kom!".

 Under 1970- och 1980-talen hade Maranata flera spektakulära väckelsemöten i Sverige, bland annat lät man flyga in predikanten Målle Lindberg till tältmöten hängande från en helikopter.

 På 1960-talet hade Maranata cirka 10 000 medlemmar. I dag beräknas antalet anhängare till mellan 300 och 500.