Ger uttryck för hopplöshet, misstror hjälp från omgivningen.

 Känner stor skuld och/eller skam och har mycket dålig självkänsla.

 Visar tecken på självhat, starkt ökad irritation och får våldsamma raseriutbrott.

 Växlar mellan stark nedstämdhet och upprymdhet.

 Visar likgiltighet för allt och alla i sin omgivning, inklusive sitt eget utseende och sin egen hygien.