Tillgodose först de behov som personen har. Exempelvis lugn och ro, mat eller värme.

 I andra hand gäller att genomföra djupgående samtal.

Visa respekt och lyssna.

 Ta personen akut till sjukhus om personen börjat vidta åtgärder för att ta livet av sig eller om det finns konkreta planer att göra det.

 Uppsök även sjukhus om det handlar om psykisk störning som ångest, depression eller psykos.