Avslöjar allt om det äktenskapliga livet eller orsaken till skilsmässan för att få barnen att tycka mindre om dig.

 Vägrar acceptera att barnen har privat egendom som de vill transportera mellan de olika hemmen

 Tillåter dig inte att ta del av läkarutlåtanden, skolbetyg eller kontakt med skolan.

 Beskyller dig för skilsmässan och därmed också för den nuvarande situationen som ekonomiska problem, sämre bostad osv.

 Vägrar att vara flexibel med umgängesschemat trots att det skulle underlätta för barnen.

 Frågar ut barnen om ditt privatliv på ett ingående sätt.

 Reagerar med ilska eller nedstämdhet när barnen har roligt med dig.

 Säger att han/hon försöker rädda barnen från dig, trots att det inte finns någon fara för deras säkerhet

 Smyglyssnar på barnens telefonsamtal med dig.

 Barnen är arga på dig, men kan inte ange någon orsak.

 

FOTNOT: Observera att ditt ex inte troligtvis inte lider av PAS för att någon enstaka punkt överensstämmer. Det är helhetsbilden som är den viktiga.