Riksföreningen Anorexi/Bulimi-kontakt.

http://www.abkontakt.se 08-20 72 14

  Stockholms centrum för ätstörningar:

08-672 44 00

  Barn- och ungdomsmottagningen och BUP i din kommun.