Amish har sitt ursprung i den lutherska reformationen i Europa 1525, en utbrytargrupp som förespråkar en mer renlärig kristendom.

 

  I början av 1700-talet börjar de emigrera till USA och Pennsylvania där alla immigranter försäkras religiös och ekonomisk frihet.

 

  I dag finns ungefär 100 000 amish i USA. Flertalet bor i Pennsylvania, Ohio och Indiana. Nästan alla arbetar med jordbruk. Ett drygt tusental lever också i Ontario, Kanada.

 

  Amish förlitar sig på bibeln. Från den hämtar de bland annat kunskap om hur vardagsproblem ska lösas. Bilar, tv, elektricitet och telefoner anses uppmuntra till lättja och syndigt leverne och får inte förekomma i hemmen.

 

  Amish har egna så kallade ”enrumsskolor” där alla årsgrupper blandas. Undervisningen sker på engelska, men modersmålet är tyska. Ingen går längre än åtta år i skolan eftersom mer inte behövs för att klara livet på farmen, enligt amish.

 

  Bryter en vuxen amish mot någon viktig regel kan hon eller han bli ”shunned”, utfryst. Den uteslutne behandlas som luft och tilltalas inte. Skilsmässa leder till utfrysning.