V75-1: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11 (5–12)

V75-2: 2, 3, 4, 6, 8, 11 (12–7)

V75-3: 6 Spring Ray (1–5)

V75-4: 1, 2, 6 (8–9)

V75-5: 4 Thai Knock (3–10)

V75-6: 4 Anelka (12–7)

V75-7: 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12 (1–10)

Systemet är på 1?008 rader/504 kronor.