FSI, Fuel Stratified Injection, var en ny förkortning som VW försökte lära oss härom året. FSI var en ny typ av bensinmotor med direktinsprutning (som en diesel) och där bränsleblandningen var extra mager (lite bensin, mycket luft) när motorn gick på låg belastning.

Enligt VW skulle deras nya motorer vara supersnåla.

Tyvärr syntes den låga förbrukningen bara i den angivna förbrukningen i broschyren, inte under verklig körning. För att nå ner till den påstådda förbrukningen måste dels bensinen vara 98 oktan (få ägare känner till det!), dessutom måste man köra extemt försiktigt och knappast i farter över 85 km/tim.

Nu har även VW insett att kejsaren är naken och trots att FSI-namnet lever vidare körs alla nya motorer utan magerblandning.