Neurolingvistisk programmering (NLP) är en metod som förändrar människors tanke- och beteendemönster.

  Metoden går ut på att identifiera de tankar och beteenden som skapar bra känslor eller resultat – och sedan använda dessa i nya situationer. Tankar och beteenden kan ”lånas” från ens egna upplevelser och minnen, eller genom att skärskåda hur andra gör.

  Populärt hos idrottsmän och chefer.