Anders Milton, psykiatrisamordnare

”Gustaf Fröding och kärleken”

av Johan Cullberg

– Om hur olika alla omkring honom tolkade hans beteende.

 

Tiina Rosenberg, genusforskare

”Ur en agitators liv”

av August Palm

– Borde läsas av alla som ska bilda ett politiskt parti.

 

Ylva Johansson, sjukvårdsminister

”Den sjuka vården”

av Stefan Fölster

– En bra genomgång av hur sjukvårdens resurser används.