Vera Nilsson – De är

dramer allihop

Göteborgs konstmuseum

T o m 14 aug