Guide/Bila i Tyskland

Vid sidan av autobahn En bit upp i bergen ligger borgar och slott på rad.