Rökförbudet gäller krogar, pubar, restauranger, kaféer och nöjesställen med servering.

 Den som röker på krogen kan inte straffas. Det kan däremot krogägaren som inte ser till att förbudet följs. Först med vite, sedan med indraget serveringstillstånd.

 Rökförbudet gäller inte på uteserveringar, eller i de speciella rökrum som eventuellt installeras. Men in i rökrummen får varken mat eller dryck tas med.