Lotta Gröning, debattledare: Det går inte att komma ifrån att heltidsarbete och hemarbete är dubbelarbete.

”Skolan tar över mitt liv!” Aftonbladets Mary Mårtensson: Vem har tid att jobba?

”De vill att vi följer med på utflykter – mitt på dagen”

Dottern kastades ut i korridoren

Föräldrar: Skolan stjäl vår fritid Var tredje tycker att kraven på att ställa upp är orimliga