”Med anledning av uppgifter i media om "svarta löner" och polisförhör vill IFK Göteborg nedan lämna följande kommentar och klargörande.

I dagens kvällstidningar förekommer bland annat rubriker om utbetalande av "svarta löner". Det är uppgifter som är direkt felaktiga, något sådant förekommer inte inom föreningen.

IFK Göteborg vinnlägger sig om att alltid följa lagar och bestämmelser.

I skattefrågor har föreningen en fortlöpande dialog med ansvariga skattemyndigheter, bland annat så att spelarövergångar hanteras på ett korrekt sätt och att inget moment i en spelarövergång i efterhand skall kunna ifrågasättas från skattemyndigheten eller någon annan parts sida.

Det gäller givetvis även Peter Ijehs övergång från Malmö FF inför säsongen 2004. Den har inte hanterats annorlunda och föreningen har följt de råd som lämnats av skatteexpertis. Transaktionerna finns i detalj redovisade i Peter Ijehs deklaration.

I onsdags morse kallades Peter Ijeh och ställföreträdare för IFK Göteborg till förhör hos ekobrottsmyndigheten, som inlett en förundersökning sedan skattemyndigheten anlagt en annan rättslig bedömning.

IFK Göteborg ställer sig helt frågande inför skattemyndighetens avvikande synsätt, som innebär ett krav på föreningen avseende tillkommande sociala avgifter och i Peter Ijehs fall skatt.

Eftersom samtliga moment i övergången är öppet redovisade för skattemyndigheten är föreningen kritisk till att Peter Ijeh och föreningens representanter hämtats till förhör. De framstår som onödiga eftersom relevanta uppgifter fanns tillgängliga för skattemyndigheten sedan tidigare.”