Får skolan, fritis och dagis stänga hela dagar för planering?

– Ja. Det finns bestämmelser om att man får stänga för planeringsdagar eller studiedagar max fem dagar per läsår. Men då måste kommunerna ordna annan barnomsorg. Man måste också informera föräldrarna i god tid. Samma gäller om man ska stänga för klämdagar eller stänga tidigare på fritis och förskola.

Finns det riktlinjer för när dagis och fritis ska ha öppet?

– Ja. Man ska ha öppet efter barnens och föräldrarnas egna behov. Men det gäller dagtid.

Får skolan lägga utvecklingssamtal på dagtid – och tvinga föräldrarna att vara med?

– Ja. Det finns inga regler om det. Men om föräldern inte kan komma den anvisade tiden så måste skolan hitta en annan tid.

Kan skolan kräva att föräldrar betalar teaterbesök, utflykter och andra skolaktiviteter?

– Nej. Skolan ska vara avgiftsfri. Skolan får bara ta ut små avgifter på max 80 kronor vid enstaka tillfällen – vilket är en till två gånger per termin.

Kan skolan och dagis kräva att föräldrarna ska göra lunchpicknick till barnen?

– Ja. Enligt skollagen ska eleverna i grundskolan erbjudas kostnadsfri lunch. Men vid utflykter är det okej att kräva att barnen tar med egen lunch.

Kan skolan kräva att föräldrarna ska arrangera olika aktiviteter, för att samla ihop pengar till en skolresa?

– Nej. Det måste bygga på frivillighet. Om en förälder inte vill, så kan skolan inte neka barnet att få åka på skolresan.

Vem har ansvaret för barnet om föräldern kommer för sent för att hämta barnet på skolan eller förskolan?

– Skolan har ansvaret. Skolan övertar vårdnadshavarens tillsynsansvar när barnet lämnas dit, även om föräldern kommer för sent.