1. Gör en lista på vilka för- respektive nackdelar ditt beteende medför, för dig och din partner/familj. Läs igenom och fundera på vad listan säger dig.

2. Tänk igenom vilka avledningsstrategier du skulle kunna tillgripa när din plötsliga lust att ha sex ökar.

3. Lär dig meditera så du kan varva ner och nollställa dig när du får en impuls att göra det du ”vet” bara är en lösning för stunden. Öva dig att stanna upp och lugna ner dig.

4. Fundera på vad du kan påminna dig att tänka på i stunder då du får en impuls. Skriv ner det på en lapp som du alltid bär med dig i fickan. Läs när du får ångest.

5. Sök hjälp hos en terapeut.