Fotnot:

Undersökningen ger en bild av vad Aftonbladets nätläsare tycker. Resultatet ska inte ses som representativt för allmänheten i sin helhet. 6 884 personer svarade.