Sega damer är ett norskt godis - och även ett begrepp för heltidsarbetande mammor. De sträcker på sig åt alla håll för att räcka till för både barn, jobb, hem och man.

 Sega damer finns även i Sverige. 535000 svenska mammor jobbar heltid.