Alla 25 medlemsländerna måste säga ja till EU:s nya författning för att den ska börja gälla.

Här sa folket nej: Frankrike söndag 29 maj, Nederländerna 1 juni.

Ja till EU:s nya fördrag: Grekland, Italien, Litauen, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tyskland, Ungern, Österrike.

Här läggs omröstningen på is: Storbritannien 6 juni.

Här blir det folkomröstning

Danmark, Irland, Luxemburg, Polen, Portugal, Tjeckien.

Här blir det sannolikt inte folkomröstning:

Belgien.

Här ska parlamentet/riksdagen besluta:

Cypern, Estland, Finland, Lettland, Malta, Sverige.