Lagen innebär att brännbara skivor beläggs med en avgift på 0,25 öre per megabyte. För skivor som kan brännas flera gånger, så kallade rw-skivor, blir avgiften 0,4 öre per megabyte. Den summan kommer att gälla andra inspelningsmedier, till exempel dvd-spelare och mp3-spelare.

 

  Dvd-spelare

1?000 kronor mer för en hårdisk på 250 gigabyte. Det innebär en prisökning på cirka 10 procent.

  Dvd-rw

18 kronor mer för en skiva som kan brännas flera gånger, den är på 4 600 megabyte. I dag går det att få 10 skivor för runt 200 kronor. Nu kan priset bli nästan 400.

  Dvd-r

11 kronor mer för en skiva som bara kan brännas en gång. Priset för 10 skivor kan stiga från cirka 150 till 260.

  Mp 3-spelare

240 kronor extra för den senaste Ipoden, som kan lagra 60 gigabyte.