Tant-slem, finns de? Visst går även äldre kvinnor över gränsen.