VW Passat: Billig – bara att slå till

Babyboomen trissar upp priserna på begkombin