Psykiskt orsakade erektionsproblem kommer oftast plötsligt och man får fortfarande erektioner nattetid och på morgonen. Men erektionen försvinner strax före eller under ett samlag.

  När problemen är fysiska brukar besvären komma gradvis. Ofta är lusten oförändrad och man kan få utlösning när erektionen fungerar.