Antalet anmälda våldtäkter har ökat de senaste åren, från 2185 stycken 2002 till 2631 förra året. Det är en ökning med 20 procent.

Främst ökar våldtäkterna under sommaren. Förra året anmäldes 923 våldtäkter under maj-augusti, jämfört med 732 under januari-april. Källa: BRÅ