"Jonas Gardell" - jonas.gardell@xxxxx.se

2005-04-20 14:04

Till: registrator@social.ministry.se

Ärende: Attention Morgan Johansson

 

Hej Morgan,

Vill varmt tacka för ett mycket välformulerat och nödvändigt inlägg i SvD idag. Själv troende och humanist är det en mardröm hur fundamentalister i en reaktionär våg över hela världen tagit Gud som gisslan. Och som så ofta upplever man hur de många goda människorna tiger medan de få onda är så hätska och högljudda.

Stå på dig och stort tack!

Jonas Gardell