Märtha Louise födde hemma Förlöstes på fredagsmorgonen hemma i Bloksbjerg