År 1984 bildades Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige, Roks och 1996 bildades Sveriges Kvinnojourers Riksorganisation, SKR.

Den senaste tidens debatt har handlat om manssynen inom Roks, där förbundsordföranden Ireen von Wachenfeldt kritisreats hårt efter ett uttalande i en tv-dokumentär om att ”män är djur”.