21 Maj – Helsingfors

  28 och 29:e Maj – Stockholm

  6 juni – Göteborg

  10 juni – Oslo

  17 juni – Köpenhamn

  1 juli – start Gotland Runt

  10 juli – Polen

  16 juli – S:t Petersburg