1 Om du får problem: Vänd dig i första hand direkt till din tandläkare och berätta om besvären.

2 Om du vill att tandläkarens ansvar ska utredas: Gör en anmälan till HSAN. I anmälan, som måste undertecknas och sändas in i original, ska du beskriva vad det är som är fel och vem tandläkaren är. Det är bara patienten själv som kan göra anmälan. Om patienten är avliden eller svårt sjuk kan anmälan göras av närstående.

3 Om du vill ha ersättning: Kontakta tandläkarens försäkringsbolag (om det är en privattandläkare).

Kontakta personskaderegleringen (om det är en tandläkare från folktandvården).