1 Fler återvinningscentraler. Staden har haft svårt att få tag i mark. Men nu utlovas en ny central i år och en nästa år-minst.

2 Mindre återvinningscentraler - mer centralt. "Det går inte att tro att vi ska ha en jättelik drive in-central. Det är bättre att arbeta i två steg med lite mindre centraler och sedan frakta avfallet därifrån." säger Viviann Gunnarsson.

3 Fastighetsnära stationer. Återvinningsbehållare i fastigheter eller på gårdar, så att stockholmarna slipper bära sitt avfall så långt. Hittills har det dock varit svårt att övertyga fastighetsägare att upplåta plats för det.

4 Nedgrävda återvinningsstationer. Boende sorterar sitt avfall i olika luckor som går ner till underjordiska behållare där de sedan hämtas. Men det är en dyr satsning som tar lång tid att genomföra.