Hygien:

Kunde ha fått mycket högre betyg, men bajs på sittringen tar ner intrycket rejält.

Lukt:

Det stinker, men det ska det ju göra på ett utedass.

Tvättmöjligheter:

Kallvatten får anses tillfyllest på ett utedass.