Skåne

  E22, Malmö-Lund. Stort beläggningsarbete fram till 30 september. All trafik leds över i samma körfält. Nedsatt fart till 50, mycket stor risk för kö.

 Kronoberg

  E4, Markaryd. Stort vägarbete när sträckan byggs om till motorväg. Nedsatt fart till 50, mycket stor risk för kö.

 Västra Götaland

  E6, Kållered-Torrekulla. Reparation av vägport. Omledning av körfält vid arbetsplatsen. Nedsatt fart till 50, mycket stor risk för kö.

 Södermanland

  E4, Nyköping. Vedholmsbron repareras, stora störningar i trafiken söderut. Nedsatt fart till 70.

 Stockholm

  E4, Järna. Broreparationsarbete, ett körfält avstängt. Mycket stor risk för kö.

  Söderledstunneln. Södergående tunnelrör avstängt på grund av reparations- och underhållsarbete. Trafiken dubbelriktas i norrgående tunnelrör. Mycket stor risk för kö.

  E4, Björklinge. Rondellbygge med mycket starkt begränsad framkomlighet. Ett körfält avstängt.

  E20, Kungsör-Tibble. Bygge av trefältsväg med mitträcke. Nedsatt fart till 50, mycket stor risk för kö.