1 Starta utvilad, och kör utan stress.

2 Håll hastighetsgränserna.

3 Tänk på avståndet till framförvarande genom att använda tresekundsregeln. Ta ett riktmärke vid sidan av vägen och räkna 1001, 1002, 1003.

4 Gör inga dumdristiga omkörningar vid mötande trafik.

5 Ta en rast om du börjar känna dig trött.

6 Lasta bilen rätt, en fellastad och för tung bil kan vara rena dödsfällen. Tunga grejer längst in i bagageutrymmet, aldrig några lösa saker på bagagehyllan. Kontrollera att takboxen sitter ordentligt fast.

7 Se till att alla använder bilbältet och barnen sitter i barnstolar anpassade för ålder och vikt.

8 Kollat bilen. Finns det vatten i kylaren, olja i motorn, är fläktremmen hel utan skador, har däcken tillräckligt med mönster och rätt ringtryck, fungerar vindrutetorkarna som de ska?