Inget billån, studielån eller andra lån, ingen kostnad för barnomsorg eller fritidshus.

 Lånen är beräknade efter en genomsnittlig kommunalskatt på 32,80 kronor inklusive kyrkoavgift.

 Låneränta 2,6 procent. Marginalen beräknad på att man klarar ytterligare 3 procentenheter i ränta.

 Amorteringen har fördelats så att hälften är amorteringsfritt, hälften betalas i genomsnitt på 30 år.

 Med stora topplån är amorteringskraven förmodligen högre. Amorteringen kan se helt annorlunda ut i en enskild kreditsituation.

 Fastighetsskatt på 75 % av fastighetens pris, köpet beräknat på att lånen utgör 90% av priset.

 "Hyra" (månadsavgift eller driftskostnad) på 2 500 kr.