I stiftelsen Skansens styrelse ingår sju ledamöter.

Ordförande och tre ledamöter utses av regeringen. I styrelsen ingår också Skansenchefen och två ledamöter utsedda av Nordiska museet.