”Det är ostridigt i ärendet att ett antal AIK-supportrar före avspark tagit sig över det meterhöga staketet på AIK-läktaren och och in på den läktare där GAIS-anhängare befunnit sig samt att AIK-supportarna gått till angrepp med bl a knytnävsslag. Ordningsstörningen pågick i ca 10 minuter och avbröts så snart ordningsvakter och polis kommit in på arenan. Avsparkstiden fick skjutas upp ca sex minuter.

TU anser att den inträffade händelsen är att betrakta som en allvarlig ordningsstörning enligt 3 kap. 14§ tävlingsbestämmelserna.

Vid bedömningen av AIK:s ansvar måste emellertid de bakomliggande omständigheterna beaktats. TU Noterar:

 att ingen polis var närvarande vid förmötet

 att AIK inte fått information om C-supportrarnas ankomst till Göteborg

 att AIK inte fått information om polisens arbete inne på arenan vad avser C-supportarna

 att polisen tvingade in C-supportarna på arenan utan att ha beredskap – varken egen eller i form av ordningsvakter – inne på arenan samt utan att AIK informerades.”