469 svenskar har identifierats som avlidna, 73 av dem är barn.

  Cirka 300000 människor dog i katastrofen.

  1724 döda har identifierats i Thailand. 168 av dem är thailändare, resten tillhör andra nationaliteter.