En hovrättsdom i mars i år tvingade tullen att återlämna beslagtagen alkohol till en privatperson som handlat via nätet. Domen har öppnat för nätimport av vin och sprit från Europa.

    I förra veckan kom samma domstol, Hovrätten över Skåne och Blekinge, fram till motsatsen. Då godkändes ett beslag av nätköpt vin från en privatperson.

nnI början av nästa år säger EG-domstolen sitt. Då avgörs om det svenska förbudet om alkoholimport på nätet strider mot reglerna i EU:s fördrag om fri rörlighet av varor.