Öppna inte dörren för främlingar.

 Använd tittöga och säkerhetskedja på dörren.

 Om personen representerar hemtjänsten eller ett företag - kräv alltid legitimation.

 Är du ändå osäker - ring och fråga företaget eller hemtjänsten om de verkligen skickat någon till dig.