Att snarka

  Sjukdomar som astma och kol

  Ångest, nedstämdhet

  Rökning

  Fetma

  Svårt att somna eller somna om

  Brist på motion