För Antonia är ridningen både mediation och en energikälla.

Hon går upp tidigt varje morgon och har i allmänhet hunnit med sina båda hästar före klockan nio.

- När mina kollegor är inne på andra kaffekoppen och är trötta är jag laddad med positiv kraft.

Varför har du valt hästar som motion?

- Ridning är bra träning, eftersom det både är ålders- och könsneutralt. Män och kvinnor tävlar på samma villkor, och man kan fortsätta även om man är 65 år.

- Det ger en totalfokusering, det är nödvändigt att vara helt koncentrerad. Dessutom blir man följsam i kroppen, säger hon.

Namn: Antonia Ax:son Johnsson. Ålder: 61. Yrke: Finanskvinna. Bor: Lövsta Gård, Upplands-Väsby. Tränar: Rider två hästar sju dagar i veckan. Tidsknep: Att träna före jobbet.